Utrzymanie Porządku, Konserwacja i Eksploatacja

zarządzanie nieruchomościami ikona

Zakres oferowanych usług w ramach Utrzymania Porządku, Konserwacji i Eksploatacji:

1Nadzór i bieżąca kontrola utrzymania czystości części wspólnej nieruchomości – w budynku jak i terenu zewnętrznego, również w oparciu o Państwa zgłoszenia.

2Kontrola faktur za usługi i prace wykonane na rzecz Wspólnoty.

3Kontrola prawidłowości realizacji umów na dostawy mediów wraz z analizą zasadności wygenerowanych kosztów. 

4Bieżąca współpraca z Zarządem Wspólnoty i wszystkimi Właścicielami. 

5Zlecanie prac konserwacyjnych oraz usuwanie powstałych usterek w trakcie eksploatacji nieruchomości – po uprzedniej akceptacji Zarządu Wspólnoty.

Szczegółowy opis oferowanych usług, prezentuję i omawiam Państwu na spotkaniu w sprawie zamiaru podjęcia współpracy. Zapraszam do spotkania

Ze względu na możliwą pracę w terenie – godziny spotkania proszę ustalać telefonicznie
Lub

Umów się na spotkanie