Techniczne Utrzymanie Nieruchomości

zarządzanie nieruchomościami ikona

Zakres oferowanych usług w ramach Technicznego Utrzymania Nieruchomości:

1Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym.

2Zlecanie okresowych kontroli technicznych wraz z pozyskaniem protokołów z przeglądów zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz dalsza analiza zaleceń i ich realizacja.

3Pozyskiwanie ofert firm wykonujących usługi i roboty budowlane w oparciu o zaproszenia do składania ofert wraz z propozycją wyboru najkorzystniejszego wykonawcy.

4Pozyskiwanie środków kredytowych na realizację prac inwestycyjno-remontowych.

5Nadzór nad prawidłową realizacją zakontraktowanych prac remontowo – modernizacyjnych od stworzenia umowy po rozliczenie końcowe wykonania. 

6 Kontrola bieżąca utrzymania nieruchomości poprzez cykliczne wizje lokalne na nieruchomości.

Szczegółowy opis oferowanych usług, prezentuję i omawiam Państwu na spotkaniu w sprawie zamiaru podjęcia współpracy. Zapraszam do spotkania

Ze względu na możliwą pracę w terenie – godziny spotkania proszę ustalać telefonicznie
Lub

Umów się na spotkanie