Bieżące Administrowanie Nieruchomością wspólną

zarządzanie nieruchomościami ikona

Zakres oferowanych usług w ramach bieżącego administrowania nieruchomością wspólną:

1Przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z utworzeniem Wspólnoty Mieszkaniowej tj. wnioski o nadanie REGON i NIP, założenie rachunku bankowego oraz przygotowanie dokumentów wspólnoty.

2Protokolarne przejmowanie nieruchomości wraz z dokumentacją techniczną, administracyjną, księgowo – finansową i prawną.

3Przygotowywanie, analizowanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości. 

4Zaproponowanie najkorzystniejszych ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną.

5Przygotowywanie zawiadomień, dokumentów, uchwał, regulaminów wewnętrznych wspólnoty i obsługa zebrań.

6Prowadzenie ewidencji lokali i właścicieli.

7Opracowywanie i archiwizowanie wszelkiej dokumentacji.

Szczegółowy opis oferowanych usług, prezentuję i omawiam Państwu na spotkaniu w sprawie zamiaru podjęcia współpracy. Zapraszam do spotkania

Ze względu na możliwą pracę w terenie – godziny spotkania proszę ustalać telefonicznie
Lub

Umów się na spotkanie