Usługi Rachunkowo–Księgowe

zarządzanie nieruchomościami ikona

Zakres oferowanych usług w ramach Usługi Rachunkowo–Księgowej :

1Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z archiwizowaniem źródłowej dokumentacji finansowo – księgowej.

2Czynności związane z obsługą bankową.

3Przygotowywanie kart opłat dla właścicieli i dostarczanie ich właścicielom.

4Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

5Przygotowywanie propozycji rocznych planów gospodarczych wraz ze wskazaniem
wynikających z nich stawek kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

6Analiza i sporządzanie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów eksploatacji oraz funduszu remontowego.

7Wykonywanie rocznych rozliczeń kosztów mediów wraz z przygotowaniem oraz przekazaniem Właścicielowi pisemnego powiadomienia o wynikach rozliczenia.

8Windykacja należności z tytułu opłat za lokale i możliwe pożytki.

9Wydawanie właścicielom lokali wskazanych zaświadczeń w tym dotyczących dodatków mieszkaniowych.

Szczegółowy opis oferowanych usług, prezentuję i omawiam Państwu na spotkaniu w sprawie zamiaru podjęcia współpracy. Zapraszam do spotkania

Ze względu na możliwą pracę w terenie – godziny spotkania proszę ustalać telefonicznie
Lub

Umów się na spotkanie